Våra granar.

Nordmannsgran

Nordmannsgran

"KUNGSGRAN" - NORDMANNSGRAN

Latinskt namn:     Abies Nordmanniana

Nordmannsgranen växer vild i Kaukasus-området. Härifrån hämtas frö för odling till julgranar.Granen har långa mörkgröna mjuka glänsande barr med silvervita strimmor på undersidan.
Den växer långsammare än rödgranen och är 7-10 år när den skördas till julgran.
Kungsgranen är särskilt uppskattad för att den inte barrar så lätt. Den saknar ”grandoft” , vilket gör att allergiker i många fall kan ha denna gran.

Rödgran

Rödgran

"VANLIG GRAN" - RÖDGRAN - SVENSKGRAN

Latinskt namn:    Picea abies

Vanlig gran är allmänt utbredd i Nordeuropa. Den är ett viktigt skogsträd hos oss,  främst för produktion av träråvaror i olika former. Granen varierar mycket i växtsätt.

I odlad form har man tagit fram tätare och mörkgrönare granar  för användning till JULGRANAR. De är då 6-8år.

Namnet rödgran kommer från att granen har en rödaktig bark. Rödgranen har den karaktäristiska grandoften.